Loop met stichting Mens Achter de Patiënt - 5 km.

Normal a2118283d4508e6833e71bc4e4686a674b868c4c
van totaal € 1.000 (5%)

Stichting Mens Achter de Patiënt zet zich samen met patiënten in voor mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs te bieden. Samen maken we (toekomstige) zorgprofessionals bewuster van de impact van ziekte op iemands sociaal, mentaal en maatschappelijk welbevinden.

Binnen de groep patiënten waar wij mee samenwerken kennen we ook een aantal mensen die te maken hebben met hart- en vaatziekten. Helaas is dit geen vreemd fenomeen en worden in Limburg jaarlijks veel mensen getroffen. Om hart- en vaatziekten in de toekomst te voorkomen en beter te behandelen is onderzoek nodig. We zetten ons dan ook graag in voor Loop met je dokter.

Loop met je dokter zien wij als een ideale combinatie van twee mooie doelen; geld verzamelen voor hoognodig onderzoek & een mogelijkheid om elkaar beter leren kennen. Samen wandelen biedt dé kans om de mens achter de patiënt en de zorgprofessional te ontdekken. We hopen je te verwelkomen in ons team op 26 september!