Team Bloedtesten door Dik en Dun

Loop 5 kilometer met team "Bloedtesten door Dik en Dun"

Meer informatie

Loop mee met ons onderzoeksteam dat bestaat uit artsen (Floor Heubel-Moenen, Geert-Jan Kuiper en Fabienne Magdelijns), een physian assistent (Melanie Acampo), universitaire onderzoekers (Judith Cosemans en Paola van der Meijden) en een klinisch chemicus (Yvonne Henskens). Ons onderzoek draagt bij aan snellere diagnostiek, nieuwe behandelingen en betere zorg voor patiënten met een bloedingsneiging of trombose. Om deze laboratoriumtesten te kunnen toepassen in de praktijk is onderzoek nodig. Daarvoor willen we graag geld inzamelen.

Voor wie is dit onderzoek van belang?
Stel, je hebt een flinke nabloeding na een operatie gehad, of je menstruaties zijn zo hevig dat je er niet door kunt werken. “In het ziekenhuislaboratorium hebben we twaalf apparaten staan waar we zo’n vijftig testuitslagen mee kunnen verkrijgen die iets zeggen over de bloedstolling, maar in meer dan de helft van de patiënten geven deze testen geen afwijkende uitslag”, vertelt Floor Heubel-Moenen (internist-hematoloog). “We weten dan niet goed waarom deze patiënt bloedt, maar moeten wel advies geven rondom operaties of bevallingen. Dat is erg lastig”. Yvonne Henskens (klinisch chemicus) vult aan: “Ook zijn er  veel nieuwe medicijnen tegen trombose op de markt gekomen, waarbij bloedprikken via de trombosedienst niet meer nodig is. Dat is heel fijn voor de patiënt, maar je kunt als laboratorium eigenlijk de werking van deze medicijnen niet goed meer meten. Als er dan een complicatie optreedt, of de patiënt heeft een operatie nodig, is het moeilijk te bepalen wat de beste behandeling is.

Lees meer over ons onderzoek: https://www.actiehartenvaatonderzoekfondslimburg.nl/project/bloedtesten-door-dik-en-dun?utm_campaign=hart-en-vaat-onderzoekfonds-limburg&utm_content=new_project_user&utm_medium=email-auto&utm_source=kentaa

Loop met je dokter wordt elk jaar georganiseerd door Hart en vaat onderzoekfonds Limburg. Dit fonds steunt medisch-wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten in het Maastricht UMC+ en de Limburgse partnerziekenhuizen. Hart en vaat onderzoekfonds Limburg zet zich ook in voor de bewustwording van een gezonde leefstijl: dit is een eerste stap naar het voorkomen van hart- en vaatziekten.