Hart & Vaat café - 5 km

Loop 5 kilometer met Hart & Vaat café en cardioloog Jerremy Weerts

More information

Het Hart en Vaat Café is een informele lotgenoten contactavond voor iedereen, die direct of indirect te maken heeft met hart- en/ of vaatproblematiek; deze avond vindt 4 x keer per jaar plaats bij Grand Eetcafé De Vreede, Markt 62 in Maastricht. Loop mee met het allergezelligste team! 

Loop met je dokter wordt elk jaar georganiseerd door Hart en vaat onderzoekfonds Limburg. Dit fonds steunt medisch-wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten in het Maastricht UMC+ en de Limburgse partnerziekenhuizen. Hart en vaat onderzoekfonds Limburg zet zich ook in voor de bewustwording van een gezonde leefstijl: dit is een eerste stap naar het voorkomen van hart- en vaatziekten.